ЗА НАС

Корпоративна структура

Олива АД е акционерно дружество, регистрирано по българското законодателство с капитал в размер на 20 100 000 лева, разпределен на 6 700 000 обикновени поименни акции с номинал 3 лева всяка. Мажоритарен собственик на дружеството е Билдком ЕООД.

Корпоративни принципи

Нашата компания се гордее, че се придържа последователно към следните принципи:

Ние сме надеждни.

Ние сме целенасочени.

Ние сме ефективни.

Ние сме отборно ориентирани.

Хронология

1942

Учредено е дружеството Перла и започва строителството на маслодобивна фабрика в гр. Кнежа, област Плевен. След падането на комунистическия режим в България, дружеството е преименувано на Олива АД през 1991 г.

2001

Билдком ЕООД става мажоритарен акционер в Олива АД.

2005

В завода в Кнежа започва програма за пълна модернизация на производствените мощности и добавяне на екстракционни и рафиниращи инсталации, както и изграждане на нов цех за белен слънчоглед.

2008

Модернизацията на завода в Кнежа е приключена и пусната в експлоатация.

2011

Започва изграждане на нов завод за маслодобив в гр. Полски Тръмбеш, област Велико Търново, с над три пъти по-голям капацитет от този на завода в Кнежа. Проектът за над 33 млн. щатски долара е финансиран от ЕБВР.

2013

Новият завод в гр. Полски Тръмбеш е пуснат в експлоатация.

2015

Олива и Билдком започват активно да използват пристанищния терминал ПЧМВ във Варна.

2017

Започва изграждане на нов завод за маслодобив в с. Разделна, област Варна, с прогнозен размер на инвестицията 50 млн. щатски долара.

2019

Новият завод в с. Разделна е пуснат в експлоатация. С трите си завода Олива е най-големия преработвател на маслодайни култури в България.

2020

Придобит завод за рафиниране на олио „Калиакра“, гр. Добрич. Рафинерията и складовото стопанство за зърносъхранение са модернизирани и въведени в експлоатация.

2022

Закупена база за зърносъхранение в гр. Русе /бивш ДЗС, гр. Русе/, която е обновена и въведена в експлоатация през същата година.

ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ - ЛОКАЦИИ

собствен маслопреработвателен завод

собствено зърнохранилище

дългосрочно наето зърнохранилище

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ

560

хил. тона зърно като собствен капацитет на съхранение

139

млн. щатски долара EBITDA за 2022

700+

души персонал

2+

млн. тона зърно и маслодайни култури купени годишно

400+

  хиляди тона
  произведено
  олио през 2022

1750

  милиона долара   продажби за   2022