ДЕЙНОСТИ

Основните дейности на Олива АД и Билдком ЕООД включват международна търговия със зърна и маслодайни култури, производство и търговия с растителни масла и шротове, както и зърносъхранение.

ПРОИЗВОДСТВО

  Олива АД осъществява дейността си в три маслопреработвателни завода и една рафинерия в България – първият в гр. Кнежа, област Плевен с дневен капацитет за преработка 300 тона слънчоглед, вторият – в град Полски Тръмбеш, област Велико Търново с дневен капацитет на преработка 1100 тона слънчоглед, а третият – в с. Разделна, област Варна с дневен капацитет 1500 тона слънчоглед. Рафинерията се намира в гр. Добрич и е с капацитет 100тона на ден.

  С трите си завода Олива АД оперира с над 30% от активните маслопреработвателни мощности в България и е явен пазарен лидер. Основните групи произвеждани продукти са:

 • Сурово слънчогледово масло;
 • Рафинирано слънчогледово масло;
 • Високопротеинов шрот, пелетизиран и непелетизиран;
 • Слънчогледова люспа, пелетизирана и непелетизирана;
 • Белени слънчогледови ядки за пекарската индустрия.

ЗЪРНОСЪХРАНЕНИЕ

  Олива АД разполага със собствен капацитет за зърносъхранение на над 560 000 тона, поддържан от собствен персонал на дружеството. Дружеството също така наема и други външни бази на кампаниен принцип. Мрежата от зърнени бази покрива голяма част от Северна България, където се произвежда над 80% от реколтата на зърна и маслодайни култури в България.

ТЪРГОВИЯ

Олива АД и компанията майка Билдком ЕООД търгуват с:

 • зърна и маслодайни култури;
 • сурово и рафинирано слънчогледово олио, налично или бутилирано;
 • високопротеинов шрот;
 • белени слънчогледови ядки за пекарската индустрия;
 • слънчогледова люспа, както и други продукти.

Стоките и продуктите се доставят чрез пътен, жп, речен или морски транспорт при обичайни видове доставка съгласно Incoterms 2020:

 • чрез камиони – FCA, CPT, DAP, DAT;
 • чрез автоцистерни – FCA, CPT, DAP, DAT;
 • чрез жп вагони и цистерни – FCA, DAP;
 • чрез флекситанкове – FOB, CFR, CIF;
 • чрез контейнери – FCA, CPT, CIP;
 • чрез кораби и баржи – FOB, CFR, CIF.

Олива и Билдком използват активно за FOB/CIF доставки пристанищния терминал ПЧМВ във Варна за FOB/CIF доставки. Терминалът е един от малкото български терминали, предлагащи условия за транзитно съхранение на зърна и бързо товарене с товарна норма от 1000 тона на час.