Кариери

  Зад успеха на всяка компания, включително и на нашата, стоят хората. Хората, които работят в Олива и със своята ангажираност и мотивация спомагат всеки ден за утвърждаването на позицията ни на лидер в нашия сектор и желан работодател. Ние сме сред най-големите работодатели в районите, в които са базирани различните обекти на компанията. Броят на наетите служители във всички обекти на Олива е над 600 души. Нашата цел е да даваме възможност за реализация на хора с мотивация – с различни профили и нива на опит.

Стани част от нашия екип!

  С развитието на компанията се откриват нови работни места както в централния офис на фирмата в гр. София,
така и в нейните производствени подразделения в страната.

  Сигурност на работното място, лоялност, екипна култура и конкурентно заплащане – това са най-важните предимства на работата в Олива АД.
Компанията предлага възможности за обучение и развитие, дългосрочни перспективи за кариера и среда, в която всеки работещ може да надгражда професионалния си опит.

  Ние насърчаваме взаимното уважение и индивидуалността на хората, с които работим. Приносът на всеки служител е част от крайния успех.
Ние ценим постиженията на всички, които допринасят за растежа на компанията като цяло.

Централен офис

  Нашият централен офис обезпечава и координира работата на компанията, производствените подразделения и базите за съхранение на зърно. В него работят специалисти от различни сфери – счетоводство, финанси, изпълнение и логистика, търговия, администрация и други.

Производство

  В производствената ни дейност, в нашите заводи в Кнежа, Полски Тръмбеш и Разделна работят мотивирани, амбициозни специалисти, които търсят възможност за професионално развитие и реализация. Тук намират своето място хора с различни инженерни и технически специалности, технолози, лаборанти и други.

Зърносъхранение

  В базите ни за съхранение на зърно работят подготвени и енергични хора. Специалистите, които намират мястото си тук, са с техническа насоченост, лаборанти, технолози и други.

Нашите добри практики за работа с хора

Ние подкрепяме желанието на хората да се обучават, квалифицират и развиват кариерно. Работата в екип е от съществено значение за постигане на крайната цел. Затова подпомагаме развитието на екипите. Комуникацията е изключително важен елемент от всеки успешен бизнес, затова ние даваме и търсим обратна връзка от нашите служители на всички нива. За да се чувства всеки наш служител като част от едно голямо семейство, ние имаме пакет от социални придобивки, които включват възможности за спорт и грижа за здравето. И не на последно място – нашите добри практики за работа с хора включват спазването на всички законови изисквания.

Истории на успеха и служителите за Олива