Цветомир Беремски Главен Технолог

Цветомир Беремски

Инж. Цветомир Беремски е Главен Технолог в завода на фирмата в гр. Полски Тръмбеш.  

Целият му професионален опит минава в сферата на маслодобивната промишленост. Професионалният му път започва в завода на фирмата в гр. Кнежа като оператор в цех Екстракция през май 2009г. Няколко месеца по-късно започва обучение за майстор екстрактьор, която длъжност заема 3 години. След започване на строежа на новата фабрика в гр. Полски Тръмбеш бива преместен там и участва в екипа по изграждане на завода, като отговаря пряко за изграждането на цех Лющачен и в частност на цех Екстракция. След стартирането на завода в Полски Тръмбеш заема длъжност Началник смяна на завода, която длъжност заема около година. В началото на 2014г. заема длъжност зам. Ръководител Производство, а през юни  2014г. -  Ръководител Производство. В края на 2018г. е назначен за Главен технолог на завода, която функция изпълнява към момента. Печели приз за Мениджър на годината за 2018г. за завод Полски Тръмбеш.

 Завършва висше образование в Университета по хранителни технологии в гр.Пловдив, специалност „Технология на мазнините, етерични масла, парфюмерия и козметика" през септември 2015г., като за периода на обучението си е субсидиран от компанията.

В момента продължава образованието си в Национален Военен Университет „Васил Левски “, специалност „Индустриален мениджмънт". 

 За работата си в едно производствено предприятие в България ето какво сподели пред нас за нашата секция „Истории на успеха“:

  • Разкажете ни за професията си. С какво се занимава един Главен Технолог в завод и как минава денят ви?

С една дума бих казал, че работния ден минава доста динамично. Всеки ден сме изправени пред решаване на множество казуси от различно естество и среща с нови проблеми. Деня започва с анализиране на изминалото денонощие и нанасяне на данните от производствения процес в изготвени за целта справки и баланси. След анализиране на данните се взема решение за коригиране(при необходимост)  на производствения процес за постигане на оптимално качество и капацитет на производствените мощности. Следва оглед на основните машини във всеки един от цеховете и даване на насоки на производствения персонал за нужните корекции. В общи линии Главния Технолог се явява търсач на технологични и технически проблеми, които с помощта на силен екип от електромеханичен отдел се решават след изготвяне на план за действие. 

Всеки ден се обсъждат нови идеи за подобряване на технологията , за внедряване на новости, за подобряване на материалната база, за подобряване на условията на труд, за въвеждане на все повече автоматизирани операции и пр. Както се знае, едно производство не може да остане на едно ниво дълго време, то или се подобрява или върви надолу. Стараем се да бъдем в крак с модата и не срещаме ограничения от страна на компанията за реализиране на идеите, целящи възходяща ориентация.

  • Как избрахте да се насочите към тази сфера на работа?

 Как я избрах ли? Мисля, че тя ме избра. Започвайки работа през 2009г. в завода в гр. Кнежа, идея си нямах какво представлява този вид промишленост, все пак бях на 21г. В първите дни главата ми не можеше да побере всичките тези машини и автоматизирани системи и усетих, че трябва да науча всичко това. Трябваше да разбера всичко и да знам. Имам едно мото което гласи „Ако някой може, значи и аз мога“. И започнах да се уча, и всеки изминал ден да научавам повече и повече за тази индустрия, за технологиите, за процесите. Казват, че човек трябва да има хоби за да се разсейва след работно време от натоварения график. Аз пък съм от късметлиите, които съчетават работата с хобито си. 

  • Какво образование, подготовка и квалификации трябва да има човек, работещ Вашата професия?

Смятам, че да бъде успешен един човек в моята професия, то той трябва да е извървял всяко едно стъпало в йерархичната структура и да е видял как се работи на всяка една позиция и какви са особеностите за да може след това достатъчно подготвено да взема решения. Подобни системи искат дългогодишен опит за да бъдат балансирани. Технологът трябва да завършил образование с технологична насоченост, най-добре специалността, отговаряща на сферата на дейност на компанията в която работи. Неизменно са нужни инженерните знания, компютърните технологии и чужд език.

  • Кое е най-голямото предизвикателство в работата ви в момента?

Предполагам това е да продължим да развиваме технологията на завода, внедрявайки нови автоматизирани системи. Новите технологии допринасят за все по-голяма стабилност, изолиране на човешката грешка и повишаване на производителността на труда. Основното предизвикателство е всеки месец да е по-добър от предходния от гледна точка на производителност на труда, условия на труд, неизменно също и възходяща посока на количествените и качествени показатели.

  • А в какво намирате удовлетворение?

Най-вече от решаване на сложни казуси. Удоволствието да се чувстваш полезен и необходим на организацията за постигане на конкретни резултати е несравнимо.

  • На кого бихте препоръчал да се насочи към работа в сферата на маслодобивната  промишленост? Какви качества и интереси е важно да има човек, за да прецени дали това е неговата посока за развитие?

Маслодобива и маслопреработката е промишленост, която набира доста високи темпове в България. За съжаление специалистите в тази насока са изключително малко. В този ред на мисли бих призовал младите и амбициозни хора, който искат да се развиват и да се срещнат с технологиите съдържащи в себе си многообразни физични и физико-химични процеси да се насочат към тази сфера на дейност. Това е промишленост, която те среща с безброй предизвикателства и предразполага работещите в нея да се усъвършенстват с всеки изминал ден. Не бих казал, че е лесно и винаги всичко върви гладко, но точно това кара човек да оцени постигнатото и покорените цели.

  • Какви са възможностите за кариерно развитие в тази област?

Смятам, че кариерното развитие в тази област няма граници. Необходима е амбиция, старание, постоянство и доза страст за да е възможно човек да върви по йерархичната стълбичка до където му стигнат силите. Аз лично съм започнал от най-ниската позиция в производствената структура на фирмата и съм изкачил много стъпала за да стигна до тук.