Продукти

Олива АД и компанията майка Билдком ЕООД се занимават с международна търговия с фокус към зърна, маслодайни култури, растителни олиа и шротове, както белен слънчоглед

Назад към всички продукти

Технически масла и други продукти

Освен основните продукти ние също така произвеждаме и търгуваме с лецитин като вторичен продукт от производството на слънчогледово олио.

В допълнение към основната си дейност търговия със зърна, Билдком ЕООД търгува и с различни торове и посеви.

За търговски запитвания и допълнителна информация, моля, обърнете се към нашия Търговски отдел.